- Od 1 stycznia 2014 r. nie zostanie wprowadzony podatek dochodowy. To nie wchodzi w grę – powiedział minister rolnictwa Stanisław Kalemba w Jasionce koło Rzeszowa.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, na której rozmawiano o przyszłości unijnej polityki rolnej, minister rolnictwa uznał wprowadzenie podatku dochodowego dla rolników w 2014 r. za nierealne.

Na stronie internetowej rządu w zakładce „Realizacja expose” widnieje aktualnie informacja:

„Rolnicy zostaną objęci podatkiem dochodowym od działalności rolniczej. Pojawią się także nowe regulacje dotyczące tzw. podatku rolnego. Teraz jego wysokość jest ustalana w odniesieniu do cen żyta. Docelowe rozwiązanie to stawka kwotowa, waloryzowana co roku o wskaźnik inflacji."

STATUS PRAC: Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym (prace koncepcyjne).”

W październiku minister Kalemba deklarował rezygnację z podatku rolnego po wprowadzeniu podatku dochodowego. 

W listopadzie 2011 roku premier zapowiedział wprowadzenie rachunkowości i podatku dochodowego dla rolników od 2013 r.