Jak informuje RIO rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa podatku rolnego na terenie konkretnej gminy.

Takie samo zastosowanie, czyli obniżenie przez radę gminy kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna można zastosować jeśli chodzi o podatek leśny.

Jeżeli gminy nie uchwalą stosownych uchwał to  średnia cena skupu żyta wynosić będzie - 74,18 zł, zaś średnia cena sprzedaży drewna - 186,68 zł.