Jak obecnie naliczany jest podatek? Według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłaszanej w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 20 października każdego roku. Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, a od pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 dt żyta.


- W bieżącym roku podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi 189,65 zł oraz 379,30 zł dla pozostałych gruntów i naliczany był od średniej ceny żyta z trzech pierwszych kwartałów 2012 r., czyli 75,86 zł. Dla porównania w 2012 roku podatek ten przy cenie skupu żyta na poziomie 74,18 zł/dt wyniósł odpowiednio 185,45 zł i 370,90 zł - podaje WIR.

Z kolei wysokość podatku w 2012 r i 2013 r. była znacznie wyższa niż kwota jaką rolnicy płacili wcześniej. W 2011 roku obciążenie z tego tytułu wynosiło odpowiednio 94,10 zł i 188,20 zł, a cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 dt.

Trzeba pamiętać, że według nowych zasad wysokość podatku będzie naliczana wg średniej ceny żyta za 11 kwartałów. Ma to na celu stabilizację wydatków gospodarstwa rolnego, jak i dochodów gmin.

- W dniu 18 października 2013 r. ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. Obecnie w gminach trwają konsultacje odnośnie ustalenia wymiaru podatków na 2014 rok. Do 30 listopada Rady Gmin mają czas na podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie - informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.