Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany będzie na podstawie rzeczywistych dochodów. Do tego przydadzą się księgi rachunkowe oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów, taka jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Odchodzi się od ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych – tłumaczy Magdalena Kobos, rzecznik prasowy. Istnieje propozycja wprowadzenia możliwości opodatkowania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (do wyboru).

Projekt ustawy przewiduje zwiększenie niektórych rodzajów upraw stanowiących działy specjalne produkcji rolnej. Dotyczy to:
- uprawy w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych z dotychczasowych powyżej 25m2 na powyżej 100 m2,
- uprawy grzybów i ich grzybni z dotychczasowych powyżej 25m2 na powyżej 100 m2 ,
- uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych z dotychczasowych powyżej 50 m2 na powyżej 150 m2
- Celem proponowanych zmian jest zrównanie zasad opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej z działalnością gospodarczą – wyjaśnia Kobos.

Jak na razie projekt znajduje się na stronie BIP, wobec czego każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia.

Na razie nie wiadomo, co na ten temat sądzą przedstawiciele branży. Trudno jednak spodziewać się zadowolenia. Jeszcze niedawno ustalenia ministra finansów to dywersja wobec najprężniejszych działów polskiej produkcji rolniczej! Nieoficjalnie mówi się, ze zakusy ministerstwa na działy specjalne doprowadzą do objęcia całego rolnictwa podatkiem dochodowym.

Do działów specjalnych produkcji rolnej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.


Źródło: farmer.pl