Obserwując wyniki segmentu i rosnące zainteresowanie zewnętrznym finansowaniem sprzętu rolniczego BZ WBK Finanse & Leasing uznała, że jest to dobry czas na zaproponowanie udoskonalonej oferty dla rolników.

- Ponad 6 tys. sfinansowanych maszyn rolniczych i dynamika na poziomie 15% r/r to kolejny bardzo dobry wynik odnotowany przez polskich leasingodawców w branży rolniczej, która od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, rokrocznie jako jedna z nielicznych odnotowuje wyraźne wzrosty – podkreśla Krzysztof Sadowski, dyrektor sprzedaży BZ WBK Finanse & Leasing – firmy, która zajmuje drugie miejsce w branży, finansując sprzęt i maszyny rolnicze o łącznej wartości 132 mln zł.

Polscy rolnicy od wielu lat najchętniej finansują ciągniki rolnicze. W BZ WBK Finanse & Leasing w 2010 r. sfinansowano ich ponad 1000, a w pierwszym półroczu tego roku prawie 450. Rezultat ten tylko potwierdza bardzo silną pozycję BZ WBK Finanse & Leasing wśród firm oferujących pożyczki oraz usługi leasingowe dla rolnictwa – mówi Szymon Stryjski, odpowiedzialny w Spółce za segment usług dla rolnictwa. Spora część pieniędzy przeznaczana jest również na sprzęt dodatkowy (pługi, prasy, siewniki, opryskiwacze), a także kombajny zbożowe.

- Rolnicy to z jednej strony klienci bardzo świadomi zalet zewnętrznego finansowania, z drugiej ciągle oczekujący od nas nowych udogodnień. Stąd, aby sprostać ich oczekiwaniom, do oferty wprowadziliśmy szereg zmian, które zwiększają jej atrakcyjność – dodaje Szymon Stryjski. Najważniejszą nowością jest obniżenie udziału własnego dla pożyczki. Może wynosić on nawet 0%, jeśli pożyczkobiorca posiada podpisaną umowę lub złożony wniosek o przyznanie dotacji z UE albo jest płatnikiem podatku VAT – wyjaśnia Szymon Stryjski.  

Sporym udogodnieniem jest wprowadzenie, obok rat miesięcznych i kwartalnych, także płatności półrocznych. Wydłużeniu do 84 miesięcy uległ również maksymalny okres finansowania osprzętu, dzięki czemu raty pożyczki mogą być teraz wyraźnie niższe. Dodatkowo w formie pożyczki finansujemy także inne środki trwałe, np. samochody, a naszą ofertę uzupełniają atrakcyjne ubezpieczenia – dodaje Szymon Stryjski.

Istotną rolę w procesie wymiany rolniczego parku maszynowego odgrywają programy unijne i dotacje, które otrzymują rolnicy. Choć te powoli się kończą, przedstawiciele BZ WBK Finanse & Leasing oczekują, że w kolejnych miesiącach rolnictwo również będzie należało do najdynamiczniej rozwijających się branż na rynku leasingowym.