Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej eksport firm z branży rolno-spożywczej zwiększył się już ponad trzykrotnie. W ubiegłym roku wyniósł prawie 13,3 mld euro. W pierwszych trzech miesiącach tego roku osiągnął wartość 3,1 mld euro i był o 6,5 proc. większy niż przed rokiem – informuje dziennik.

Ogólnie eksport towarów wzrósł w marcu 2011 r. o 4,7 proc. r/r do 11.122 mln euro, a import o 7,2 proc. r/r do 11.837 mln euro, podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 715 mln euro i w porównaniu do marca 2010 r. pogłębiło się o 296 mln euro. Skumulowany eksport towarów w okresie 12 miesięcy wzrósł o 18,8 proc. r/r do 126.041 mln euro, a import zwiększył się o 21,4 proc. r/r do 132.469 mln euro.