Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Projekt dotyczy przyznania osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju; przyznania osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne dodatkowego świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko.

Zgodnie z projektem,  za osoby uprawnione do świadczenia uznano osoby posiadające prawo do świadczenia wychowawczego 500+ oraz osoby posiadające prawo do dodatków, które są substytutem 500+, przysługujących na dzieci pozostające w pieczy zastępczej, a na dziecko niepełnosprawne przysługiwać będzie także prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu (jak podano w uzasadnieniu - wymagają one opiekuna podczas wyjazdu).

Wartość bonu będzie wynosiła 500 zł, bon będzie przysługiwał na każde dziecko, na które przysługuje 500+ lub świadczenie będące jego substytutem. Taką samą wartość będzie miał bon przyznawany w ramach dodatkowego świadczenia. Na dziecko niepełnosprawne przysługiwać będzie zatem jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Bon można będzie wykorzystać na zapłatę za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorców turystycznych lub organizacje pożytku publicznego, którzy dokonają skutecznej rejestracji w systemie teleinformatycznym. Realizacja ma na celu wymianę takiego środka na świadczenie przysługujące na jego podstawie.

Prawo do dokonania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, prawne środki płatnicze ani inne środki wymiany.

W Sejmie jest już poselski projekt, zakładający możliwość skorzystania z czeku turystycznego o wartości 500 zł brutto przez m.in. wszystkich zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających status ubezpieczonego w ZUS lub KRUS.

Więcej:

500 zł na wakacje dla wszystkich pracujących, także dla rolników?