Plan według ustawy budżetowej na 2021 r. zakładał, że eksport produktów rolno-spożywczych osiągnie poziom 13,6% ogółu eksportu polskich towarów. Faktycznie wyniósł jednak 14,1% - dowiadujemy się z rządowego sprawozdania dotyczącego wykonania budżetu w rozliczeniu na poszczególne zadania.

Dane te podano w oparciu o wyliczenia GUS, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jak zastrzega się w komentarzu, Biuro Analiz i Strategii KOWR wykorzystało dane za 11 miesięcy 2021r. w zakresie eksportu produktów rolno-spożywczych, ponieważ GUS i Ministerstwo Finansów nie podały jeszcze pełnego raportu za ubiegły rok. Ostateczne dane MF dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2021 r. będą znane na przełomie lipca – sierpnia 2022 r. Wszystko wskazuje więc, że wskaźniki mogą być wyższe.

„Dynamicznie rosnąca od kilkunastu lat wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych jest jednym z filarów rozwoju polskiej gospodarki.” – czytamy w komentarzu sprawozdania Rady Ministrów. „Pomimo pandemii w 2021 r. utrzymała się konkurencyjność krajowych artykułów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych – wartość ich eksportu nadal systematycznie rosła.” – piszą autorzy dokumentu.

Co jeszcze złożyło się na ten sukces? Według rządu, na wyższe od planowanego wyniki, wpłynęły „działania oddziałujące pro-wzrostowo na krajowy eksport produktów rolno-spożywczych” i „stymulujące rosnącą aktywność gospodarczą polskich przedsiębiorców, którzy w stosunku do 2020 r. byli lepiej przygotowani do funkcjonowania w warunkach pandemii”.

Dobry wynik to efekt wzmożonego popytu na polskie produkty rolno-spożywcze wraz ze wzrostem aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2021 r., spowodowanej zniesieniem ograniczeń w handlu międzynarodowym. Polska mocniej zdywersyfikowała też kierunki eksportu, dzięki czemu zniwelowała spadek przychodów wskutek Brexitu. Osiągnięciu lepszego wyniku sprzyjały również: „korzystny dla eksporterów kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego, który wspierał konkurencyjność polskich produktów na rynku międzynarodowym, oraz wzrost cen większości produktów żywnościowych”.

Autorzy nie omieszkali wspomnieć, że za sukcesem w handlu zagranicznym stoi także „aktywne wsparcie promocji polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych” i „silna marka polskich produktów żywnościowych”.