Jak powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa Chmielewski, nie sprzedano wszystkich akcji należących do Skarbu Państwa. Uprawnieni kupili tylko ich część, więc Skarb Państwa wciąż jest akcjonariuszem tych rynków.

Rynki hurtowe prywatyzowane są na podstawie koncepcji wypracowanej przez MSP w 2010 r. Według niej pierwszeństwo w nabyciu akcji mają dotychczasowi akcjonariusze, a w przypadku braku chętnych są one oferowane pracownikom oraz producentom rolnym oraz związkom producentów rolnych. Gdyby jednak nie było nadal zainteresowania nabyciem akcji, minister skarbu może je sprzedać na zasadach ogólnych.

Całkowicie zostały sprzedane akcje Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego "Giełda Elbląska". Tam było do zbycia 15 proc. akcji. W przypadku Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu nadal do Skarbu Państwa należy ponad 26 proc. akcji, w Beskidzkim Hurcie Towarowym w Bielsku-Białej - prawie 29 proc., a w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu - 35 proc.

Chmielewski zaznaczył, że resort nadal prowadzi prywatyzację rynków i jest ona na różnym etapie w poszczególnych spółkach. Do sprywatyzowania pozostaje jeszcze Rolno-Przemysłowy Rynek "Giełda Hurtowa" w Legnicy, Lubelski Rynek Hurtowy w Elizówce, Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy w Zielonej Górze oraz Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach.

W Legnicy dotychczas podjęto dwie próby zbycia akcji. Ponieważ zakończyły się one niepowodzeniem, zlecono doradcy ponowną wycenę spółki i obecnie trwa odbieranie tej aktualizacji. Akcje ponownie zostaną zaoferowane osobom uprawnionym.

Dwie próby prywatyzacji przeprowadzono także w Zielonej Górze. Spółka została ponownie wyceniona, planowana jest po raz kolejny sprzedaż akcji uprawnionym. W przypadku rynku lubelskiego trwają prace nad zmianą statutu spółki, aby określić grupę osób uprawnionych do nabycia akcji.

Nie udała się także sprzedaż w 2012 r. rynku hurtowego w Broniszach. Akcje zaoferowano osobom uprawnionym i innym akcjonariuszom. Na żadnym etapie prywatyzacji nikt nie zapisał się na akcje. W kwietniu br. MSP zleciło więc ponowną wycenę akcji, ma być ona zakończona do 17 czerwca br. Jednocześnie powstaje prospekt emisyjny spółki. Po zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, zostanie przeprowadzona prywatyzacji na rzecz osób uprawnionych