Jak ocenia Jadwiga Seremak-Bulge, ceny skupu rosną szybciej, niż ceny środków do produkcji rolniczej:

- W roku gospodarczym 2012/13 poprawiły się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Według nieostatecznych danych ceny koszyka skupu podstawowych surowców rolniczych w okresie od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r. wzrosły o 2,4 proc., podczas gdy ceny detaliczne środków do produkcji rolniczej o 0,4 proc. Skumulowany wskaźnik nożyc cen otrzymywanych i płaconych przez rolników wzrósł więc do 102,1 punktu, podczas gdy w poprzednim roku gospodarczym wynosił 96,8 punktu. Był on jednak znacznie gorszy niż w roku gospodarczym 2010/11, kiedy wynosił 113,3 punktu. Na poprawę rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej w roku 2012/13 wpłynęło przede wszystkim wyhamowanie dynamiki wzrostu cen detalicznych środków do produkcji, które po znacznym wzroście w dwóch poprzednich latach (o 16,5 proc.) podniosły się nominalnie zaledwie o 0,4 proc. W sumie w ciągu 4 lat (2009/10-2012/13) środki do produkcji rolniczej nominalnie wzrosły o 13,2 proc., a realnie tylko o 0,8 proc.

Znacznie bardziej wzrosły ceny skupu.

- Dynamika wzrostu cen podstawowych produktów rolniczych w roku gospodarczym 2012/13 była o 0,2 pkt. proc. niższa niż przed rokiem. Jednakże bardzo dynamiczny ich wzrost w roku 2010/11 spowodował, że w całym 4-leciu nominalny wzrost cen skupu podstawowych surowców rolniczych wyniósł 30 proc., a realny 16,8 proc. W sumie skumulowany wskaźnik nożyc cen dla lat gospodarczych 2009/10-2012/13 wyniósł 116 punktów. Co oznacza, że ceny otrzymywane przez rolników w tym okresie ze znaczną nadwyżką skompensowały wzrost cen środków do produkcji rolniczej.