Prace w ramach Porozumienia Rolniczego rozpoczęto 20 lutego, zapowiadając, że po kilku tygodniach prac w grupach i zespołach zostaną wypracowane wnioski, które staną się podstawą zmian legislacyjnych i wizerunkowych.

Więcej: „Porozumienie Rolnicze” doprowadzi do porozumienia?

Minęło sześć tygodni – wydaje się więc, że kończy się okres, który można określić mianem „kilka tygodni”. Zapytaliśmy w MRiRW o rezultat prac. Ministerstwo odpowiedziało: „Prace trwają. Odbywają się spotkania Zespołów Roboczych powołanych w ramach Porozumienia Rolniczego” – i odesłało do strony na Facebooku i komunikatów ze spotkań zespołów, zamieszczanych na stronie internetowej ministerstwa.

Jak wynika z publikowanych tam informacji, działa 10 zespołów, grupujących od 5 do 24 członków. Niektóre z nich dopiero zaczęły pracę – np. pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Odbudowy Suwerenności Paszowej i Ograniczenia GMO zorganizowano 28 marca.

Zatem przedstawienie trwa, a pytanie o efekty, rozwiązanie problemów i zakończenie prac jest wciąż przedwczesne.

Trwa też aktywność AGROunii. Ta zapowiada na jutro manifestację w Warszawie:

„Politycy i urzędnicy oraz policjanci powiedzieli nam: zgłoście następny protest jako zgromadzenie to będziecie mogli stać na Placu Zawiszy ile chcecie. I nie palcie tylko opon.

Zatem zgłaszamy zgromadzenie. Opon palić nikt nie będzie - usłyszy natomiast stolica dźwięk syren. Nie pozwolimy by rodzinne gospodarstwa upadały jedno po drugim w ciszy i zapomnieniu.

Podejmujemy od dawna starania o poprawę sytuacji w rolnictwie. Ani minister, ani rząd, ani prezydent nie zrobili nic.

Nasze protesty - te spokojne jak i te bardziej emocjonalne nie wywarły dotychczas na nich wystarczającej presji.

Będziemy zatem kontynuować starania aby politycy i urzędnicy zrobili swoje - żeby wykonywali sumiennie swoją prace i działali na rzecz społeczeństwa. Zarówno rolników jak i konsumentów.

Jeśli nie chcą ani nie potrafią to niech odejdą. Damy swoich ludzi. Z pewnością godnie będą służyć społeczeństwu i dopilnują interesów zwykłych ludzi.

W środę zwracamy uwagę nie tylko na pogłębiające się problemy w rolnictwie. Manifestujemy także poparcie dla strajkujących dotąd rolników i sprzeciwiamy się wywieraniu nieuprawnionej presji przez policję i prokuraturę.

Nie damy się zastraszyć. Nasze cele są słuszne a idee czyste. Do zobaczenia!”

Manifestację zaplanowano na jutro w godzinach 8:00 – 18:00 przy Placu Zawiszy w Warszawie.

Natomiast w sobotę w Przysusze ma się odbyć kolejna konwencja PiS, poświęcona rolnictwu.