Min. Klimatu i Środowiska dokonało inauguracji platformy susza.gov.pl oraz podpisało list intencyjny z PAN i 15 uczelniami wyższymi. Platforma ma być miejscem spotkań, koordynacji i inicjatywy.

Minister Michał Kurtyka stwierdził, że zmiany klimatu wymagają systemowego działania. Przekazywanie informacji to główny cel platformy – będzie ona źródłem wiedzy i miejscem wymiany informacji. Strona jest rządowa. Dotyczy jednostek administracji przy wykorzystaniu wiedzy naukowej. Ma „uwypuklić wiedzę pod kątem rolników”.

Jak stwierdził minister, susza i powódź to problemy, które będą się nasilały ze względu na zmiany klimatu – posiadane instrumenty trzeba wzmocnić.

- Poprzez platformę susza.gov.pl pragniemy szerzej spojrzeć na zjawisko, z którymi zmagamy się jako kraj. Platforma to nie tylko komplementarne centrum przekazu informacji, dotyczące suszy, ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym odbiorca znajdzie wskazówki w zakresie oferowanej pomocy oraz wsparcia ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Będą to informacje dotyczące wsparcia podmiotów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych – podkreślił  minister klimatu i środowiska.

Minister zapowiedział działania na rzecz renaturyzacji rzek, meliorację nakierowaną na nawadnianie, zwiększanie powierzchni bagien i torfowisk, dążenia do wyboru rozwiązań bliskich naturze – np. nie betonowanie miast i magazynowanie wody. Minister podkreślił rolę WPR i zapowiedział rozmowy z komisarzem Januszem Wojciechowskim – temat suszy musi być uwzględniany w pracach nad nową WPR.

Michał Lange – pełnomocnik ministra klimatu i środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborowi zasobów wodnych w środowisku - podziękował uczestnikom za zaangażowanie i inicjatywę. Wyraził nadzieję, że platforma pozwoli przeciwdziałać skutkom i przyczynom suszy. Idea działania pod kątem suszy i porozumienia ma pozwolić działać różnym resortom. Polska jest uboga w zasoby wodne, konfrontacja ze zmianami klimatu wymaga współdziałania środowisk naukowych, zaangażowania samorządów. Lange zapowiedział powstanie zespołu, który będzie analizował przedstawiany materiał.

- Inauguracja rozpoczęcia funkcjonowania platformy susza.gov.pl połączona z tak szeroką koalicją partnerów - to impuls do postrzegania zjawiska suszy w sposób przede wszystkim ujednolicony i komplementarny na poziomie administracji rządowej, ale z dodatkowym walorem, którym jest właśnie środowisko nauki. Środowisko nauki, które ma bogatą ofertę merytoryczną, badawczą, dydaktyczną i rozwojową i które musi zostać wysłuchane – mówił Łukasz Lange.