O marnych efektach działalności Giełdowego Rynku Rolnego w 2021 r. redakcja farmer.pl pisała m.in. pod koniec grudnia ub. roku:

Styczeń nie przyniósł niespodzianek w tym temacie. Nadal - mimo iż są proponowane kolejne partie zbóż, głównie przez magazyny autoryzowane należące do ELEWARR - GRR nie notuje żadnych transakcji.

O efektywność funkcjonowania Giełdowego Rynku Rolnego (Platformy Żywnościowej) postanowili zapytać ministra rolnictwa także posłowie.

- W 2020 roku została uruchomiona Platforma Żywnościowa jako zorganizowany i regulowany rynek kontraktów typu SPOT dla produktów rolno-spożywczych. Platforma Żywnościowa miała być nowoczesnym i powszechnym narzędziem w obrocie dużymi partiami produkcji rolnej, na początku pszenicy, a następnie rzepaku, cukru, owoców i warzyw, a także mleka i produktów mleczarskich oraz mięsa czerwonego i drobiu. Stronę podażową miały tworzyć duże gospodarstwa rolne, grupy producenckie, a także mniejsze gospodarstwa. Przy tworzeniu Platformy Żywnościowej w Polsce korzystano z najlepszych europejskich wzorów – francuskich i holenderskich. Tymczasem jak podała Najwyższa Izba Kontroli, od 1 marca do końca 2020 roku zawarto za pośrednictwem Platformy Żywnościowej jedynie 16 transakcji na zakup 2,3 ton pszenicy - napisali w interpelacji do ministra rolnictwa i rozwoju wsi posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke.

Kredyt Inwestycyjny – sprawdź ofertę Credit Agricole

W związku z powyższym - posłowie zwrócili się do resortu rolnictwa z prośbą o precyzyjną odpowiedź na następujące pytania:

- Jakie były całkowite koszty działalności Platformy Żywnościowej do końca 2021 roku, wraz z kosztami jej utworzenia?

- Ile transakcji zawarto za pośrednictwem Platformy Żywnościowej od początku jej uruchomienia do końca ubiegłego roku i o jakiej wartości?

- Ile gospodarstw lub innych podmiotów z rynku rolno-spożywczego wzięło udział w transakcjach giełdowych od początku uruchomienia Platformy Żywnościowej?

- Kiedy na Platformie Żywnościowej zostanie uruchomiony obrót innymi produktami niż pszenica (rzepakiem, cukrem itd.)?

- Jak Pan Minister ocenia efektywność całego projektu?

Czekamy więc z niecierpliwością na odpowiedź resortu rolnictwa na zgłoszoną interpelację.