Istotą zmian ujętych w projekcie nowelizacji ustawy będzie opodatkowanie dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

Proponowane w projekcie zmiany będą dotyczyły: modyfikacji podatku rolnego, wynikającej z wprowadzenia podatku dochodowego, oraz zniesienia ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej rokrocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ustawodawcy planują również ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

Ustawa określi także przeliczniki dla użytków rolnych nieobjętych opodatkowaniem.

Nad założeniami do ustawy wspólnie z resortem finansów pracuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski pod koniec stycznia oceniał, że rolnicy od 2014 roku mogliby płacić podatek dochodowy od działalności rolniczej.