"Podstawowym celem nowelizacji jest dostosowanie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) do przepisów prawa wspólnotowego" - napisano w komunikacie. Służby prasowe prezydenta wskazały, że nowelizacja ustawy służy implementacji przepisów unijnych dyrektyw dot. VAT w odniesieniu do regulacji dotyczących fakturowania oraz miejsca świadczenia usług.

W komunikacie wskazano, że zmiany zawarte w ustawie związane są także z potrzebą uwzględnienia w krajowych przepisach orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Zmiany wprowadzane w drodze przedłożonej ustawy dotyczą przede wszystkim: doprecyzowania pojęć i definicji legalnych, instytucji przedstawiciela podatkowego, obowiązku podatkowego, zasad ustalania podstawy opodatkowania, warunków stosowania stawki 0 proc., stawek obniżonych, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, odliczania podatku naliczonego, obowiązków w zakresie rejestracji podatników, a także zasad wystawiania faktur" - poinformowano.

Według Kancelarii Prezydenta obok wskazanych wyżej zmian merytorycznych ustawa przewiduje też szereg zmian doprecyzowujących i porządkujących, służących ściślejszemu odwzorowaniu w przepisach prawa krajowego treści prawa wspólnotowego. "Z uwagi na obszerny zakres regulacji w ustawie nowelizującej przewidziano także szereg przepisów przejściowych" - zaznaczono.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 kwietnia 2013 r., przy czym znaczna część przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Wyjaśniono, że w późniejszym terminie wejdą w życie przepisy noweli regulujące m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania oraz zmiany w zakresie zasad odliczania podatku naliczonego.