W czasie pandemii rodzice mogą odbierać porcje produktów mlecznych, owoców i warzyw.

Agencja („Program dla szkół” to działanie delegowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) przypomina, że dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” mogą:

- realizować dostawy produktów dla dzieci uczęszczających do czynnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie,

- przekazywać produkty do szkół celem przekazania ich do rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym.

Rodzice są proszeni „o kontaktowanie się z placówką oświatową, do której uczęszcza dziecko, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na odbiór i udostępnienie produktów dziecku, uczącemu się w systemie zdalnym”.

Jeśli dostawca nie będzie miał możliwości dostarczenia produktów dla dzieci uczących się w trybie stacjonarnym i żaden rodzic/opiekun prawny dzieci nie wyrazi zgody na odbiór produktów i udostępnienie ich dziecku, dostawca warunkowo ma możliwość bezpłatnego przekazania produktów do:

- jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935 ze zm.),

- szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.),

- służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.,

- domów Pomocy Społecznej,

- hospicjów,

- domów dziecka, rodzin zastępczych itp.

W tym roku II okres udostępniania trwać będzie od 08.03.2021 r. do 24.06.2021 r.

W ubiegłym roku, od 18 marca do 26 czerwca 2020 roku – po zamknięciu szkół -  do potrzebujących m.in. ze szpitali, policji, wojska, innych służb mundurowych, organizacji charytatywnych, domów pomocy społecznej, hospicjów, domów dziecka, a także rodzin zastępczych trafiło ponad 1 400 ton żywności.