O problemach rolników z publiczną aplikacją "Zgłoś szkodę rolniczą" w kontekście trwającego jeszcze, ale będącego na ostatniej prostej naboru wniosków o pomoc klęskową pisaliśmy tu:

W tej sprawie postanowił zainterweniować także wielkopolski samorząd rolniczy, bowiem także do Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaczęli zgłaszać się rolnicy, którzy nie mogli dokonać złożenia wniosku o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w 2021 r., z uwagi na komunikat o przerwie serwisowej mającej trwać do 16 października ub. roku, co skutecznie uniemożliwiło złożenie wniosku drogą elektroniczną.

Ponadto - jak zauważa WIR - występują również przypadki, gdy rolnik wysłał wniosek, a przy próbie wygenerowania protokołu i szczegółowej kalkulacji w aplikacji zapisana jest tylko wersja robocza - z telefonicznej informacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wynika, iż z podobnym problemem zgłasza się coraz większa liczba rolników, beneficjentów programu klęskowego.

W ocenie wielkopolskiego samorządu rolniczego, opracowany elektroniczny system szacowania suszy stanowi też dla wielu producentów rolnych swoistą nowość, co stwarza pewne niedogodności związane z założeniem profilu zaufanego oraz potwierdzeniem tożsamości za pomocą kodów sms, e-mail lub weryfikację za pomocą bankowości elektronicznej

Wielkopolska izba Rolnicza zaniepokojona całą sytuacją zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem o zajęcie się przedstawionym problemem.

Z uwagi na powyższe oraz to, że nabór wniosków na pomoc suszową kończy się już w dniu 30 czerwca br. WIR zwróciła się również o możliwość jego przedłużenia lub ogłoszenia kolejnego naboru dla potencjalnych wnioskodawców po przeprowadzeniu akcji dodatkowego szacowania strat.

Trzymamy kciuki, aby prośba WIR odniosła pozytywny skutek.

Ważna odpowiedź ARiMR

Tymczasem dzielimy się z Państwem ważną informacją, jaką redakcja farmer.pl otrzymała z Biura Prasowego ARiMR w odpowiedzi na pytanie, co mają robić rolnicy w związku z opisanymi w powyższym artykule farmer.pl problemami ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową. 

- Uprzejmie informujemy, że za nadzór nad procesem szacowania szkód spowodowanych m.in. przez suszę oraz wydawanie stosownych protokołów czy kalkulacji odpowiada wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia strat. ARiMR nie ma dostępu do aplikacji publicznej, która służy do ubiegania się o szacowanie szkód. Nie może zatem zweryfikować, czy producenci rolni złożyli odpowiednie wnioski. Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej "Zgłoś szkodę rolniczą" wynika, że po poprawnej autoryzacji użytkownik otrzymuje komunikat o przesłaniu dokumentów do urzędu wojewódzkiego. Sugerujemy zatem, by rolnicy, którzy twierdzą, że dopełnili formalności, a nie otrzymali potwierdzenia, zgłosili to do wojewody - informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Jak dodano, również ze względu na nieuczestniczenie w procesie wnioskowania o określenie szkód i ich szacowania, Agencja nie ma możliwości merytorycznego odniesienia się do sytuacji przedstawionej przez rolnika z województwa zachodniopomorskiego (patrz artykuł).

Wnioski o pomoc klęskową biura powiatowe ARiMR przyjmują do 30 czerwca 2022 r. Wśród składanych dokumentów oprócz wniosku muszą się znaleźć protokół lub kalkulacja oszacowania szkód.

- Załączniki te można dostarczyć do placówek ARiMR w innym terminie, najpóźniej na wezwanie kierownika biura powiatowego - poinformowało redakcję farmer.pl Biuro Prasowe Agencji.

Ile złożono wniosków o pomoc klęskową za 2021 r.?

Według danych ARiMR na dzień 24 czerwca, jeśli chodzi o trwający od 16 czerwca 2022 r. nabór, rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, złożyli dotychczas 19,9 tys. wniosków.