Do Sejmu trafiły dwa „Raporty o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom”, za 2012 i 2013 r.

W 2012 r. przedsiębiorcom udzielono pomocy w wysokości 20 379,1 mln zł, z czego 3 405,9 mln zł stanowiła pomoc udzielona w transporcie. Podobnie jak w latach poprzednich w 2012 r. najczęściej udzielano pomocy w formach dotacji i ulg podatkowych.

Najwięksi dysponenci pomocy publicznej to: Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałkowie województw, organy podatkowe oraz Minister Gospodarki.

Największą pomoc w 2012 roku otrzymały: Polskie Linie Lotnicze LOT SA, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SA, Telewizja Polska SA.

Podobnie w 2013 r.: przedsiębiorcom udzielono pomocy w wysokości 20 618,6 mln zł, z czego 4 047,0 mln zł stanowiła pomoc udzielona w transporcie. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2013 r. najczęściej udzielano pomocy w formach dotacji i ulg podatkowych.

Najwięksi dysponenci pomocy publicznej to: Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałkowie województw, organy podatkowe oraz Minister Gospodarki.

Największą pomoc w 2013 roku otrzymały: Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Telewizja Polska SA, Polskie LNG SA (kluczowym zadaniem spółki jest budowa i eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu).