Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 11 miesiącach roku kwotowego 2012/2013 wyniósł ok. 92,06 proc.

Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw w analizowanym przedziale czasowym ukształtował się na poziomie 91,70 proc.

W lutym 2013 r. odnotowano znaczący spadek wolumenu skupionego mleka. W analizowanym miesiącu do podmiotów skupujących dostarczono 736,8 mln kg surowca, czyli o 7,1 proc. mniej niż w styczniu i aż o 4,3 proc. mniej niż w lutym ubiegłego roku.

Jeżeli tendencja w skupie mleka z ostatnich kilku miesięcy utrzyma się do końca tego sezonu, wówczas ryzyko przekroczenia kwoty krajowej dostaw jest minimalne – podała ARR.

Kwota mleczna przyznana Polsce na sezon 2012/2013 wynosi 9,96 mln ton. Karna opłata to 27,83 EUR/100 kg mleka wyprodukowanych ponad limit (ok. 1,2 PLN/kg). Polscy rolnicy po wejściu do UE w sezonie 2005/2006 zapłacili łącznie ponad 64 mln euro kary.