W IV kwartale 2020 r. populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16555 tys. i zwiększyła się względem poprzedniego kwartału, jak i w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. odpowiednio o 43 tys., tj. o 0,3% i o 88 tys., tj. 0,5% - podaje GUS.

Liczba pracujących w odniesieniu do III kwartału 2020 r. zwiększyła się głównie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 38 tys.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (36 tys.) oraz w rolnictwie indywidualnym (o 26 tys.).

Liczba pracujących w sektorze rolniczym wyniosła 1605 tys., co stanowi 106,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i 101,5 proc. w stosunku do III kwartału. Pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych było 1421 tys.

Doliczono się 11 tys. bezrobotnych, dla których ostatnim miejscem pracy był sektor rolniczy.