"Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7-proc. wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku 2019. W 2020 r. eksport z Polski produktów rolno-spożywczych osiągnął rekordowy poziom 34 mld euro, czyli o 2,2 mld euro wyższą wartość niż w roku poprzednim" - podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi, cytowany w komunikacie resortu.

Uczestnicy debaty VII edycji targów WorldFood Poland (fot. MRiRW)
Uczestnicy debaty VII edycji targów WorldFood Poland (fot. MRiRW)

Puda zwrócił uwagę, że saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2020 r. osiągnęło poziom 11,7 mld euro. Oznaczało to wzrost o ponad 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w polskim eksporcie w ubiegłym roku wzrósł, co oznacza, że sprzedaż żywności ma coraz większe znaczenie w obrotach polskiego handlu zagranicznego ogółem. Polscy eksporterzy udowodnili, że są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez partnerów handlowych z zagranicy - powiedział szef resortu rolnictwa.

Podkreślił, że żywność jest produktem pierwszej potrzeby i w obliczu globalnego kryzysu jej dostępność stała się ważnym wyzwaniem dla funkcjonowania łańcucha żywnościowego.

Puda zaapelował, aby podczas codziennych zakupów krajowi konsumenci sięgali po polskie produkty pokazując solidarność z polskimi rolnikami. - Bądźmy świadomi i kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w kraju. Tym samym wspierajmy polską gospodarkę, aby przezwyciężyć negatywne skutki pandemii COVID-19 - mówił.

Podczas debaty "Wpływ pandemii COVID-19 na kształt międzynarodowego handlu w obszarze rolno-spożywczym - szanse dla polskich eksporterów żywności", dyrektor generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzata Gośniowska-Kola zwróciła uwagę na konieczność edukacji producentów i konsumentów. Jej zdaniem, wiedza o sytuacji rynkowej i wyzwaniach współczesności daje producentom żywności możliwość rozpoznawania potrzeb konsumentów i pozwala na nie reagować. Podkreśliła też rosnące zainteresowanie polskich konsumentów żywnością ekologiczną.

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki zauważył, że ważnym zadaniem administracji jest otwieranie "drzwi" na nowe rynki zbytu. Podkreślił też istotną rolę radców rolnych polskich ambasad na całym świecie.

Według prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Dariusza Sapińskiego, pandemia zmieniła rynek i spowodowała konieczność poszukiwania nowych form sprzedaży, z uwzględnieniem tworzenia własnych sklepów online.

Senator Jacek Bogucki (PiS) zauważył, że na świecie jest ona postrzegana jako żywność "premium", gdyż spełnia najwyższe unijne standardy jakości. Zdaniem polityka, konieczne jest prowadzenie dalszej pracy nad tworzeniem marki polskiej żywności.

Prelegenci zgodnie podkreślali wysoką jakość polskiej żywności.