W swoim exposé premier mówił:

- Chcę też podkreślić, że w Unii Europejskiej w tej chwili kończą się prace nad przepisami, które tak czy inaczej dla wszystkich, którzy korzystają z dopłat, będą te przepisy wprowadzały obowiązek rachunkowości. A więc idzie to także w stronę rygorów, które najprawdopodobniej w Unii Europejskiej będą obowiązywały wszystkich rolników. Mówię o wprowadzeniu rachunkowości.

Od exposé upłynęło ponad pół roku, zapragnęliśmy się dowiedzieć, jaki jest obecny stan prac nad tymi przepisami, wprowadzającymi obowiązek rachunkowości dla wszystkich rolników otrzymujących dopłaty w UE, na które to Donald Tusk powoływał się w swoim exposé.

Najpierw zwróciliśmy się o wyjaśnienie do biura prasowego rządu. To odesłało nas do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które uznało jednak, że „właściwe do udzielenia odpowiedzi jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi".

To jednak też nie czuje się kompetentne: uprzejmie informuję, że zgodnie z exposé Premiera Rady Ministrów od 2013 r. rolnicy mają prowadzić rachunkowość rolną. Ministerstwem właściwym w powyższym zakresie jest Ministerstwo Finansów - dowiedzieliśmy się.

Ponieważ od zadania pytania po raz pierwszy w Centrum Informacyjnym Rządu upłynęło już 10 dni, a jest jeszcze kilka ministerstw, do których możemy być odesłani, informujemy o sprawie zainteresowanych rolników - w końcu ustalenie informatora premiera, na którym polega on podejmując swoje decyzje wiążące dla obywateli na kolejne lata i decydujące o ich pozycji na rynku, to rzecz niebagatelna.