Rachunkowość  należy  wprowadzać tylko w tych największych.

Dochody gospodarstw małych i o niewielkim związku z rynkiem natomiast trzeba ustalać w sposób ryczałtowy. Wskazywano także, że istnieje pilna potrzeba wypracowania precyzyjnej definicji gospodarstwa rolnego, gdyż posługiwanie się różnymi definicjami wypacza rzeczywisty obraz stanu rolnictwa i gospodarstw rolnych, między innymi zaniża wskaźniki wydajności i stanu bezrobocia na wsi, a zawyża dane o zatrudnieniu w rolnictwie.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, odpowiadając na wątpliwości wskazane podczas dyskusji, stwierdził, że dochodowość będzie budzić emocje. Wspólna polityka rolna wymusza określone działania całego sektora rolnego, żeby realizować zasadę konkurencyjności czy utrzymywać odpowiednią jakość produkcji. Wiceminister stwierdził też:  - Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą. Jeżeli tak, to według jakich kryteriów ma funkcjonować?