Cała sprawa związana z rachunkowością prowadzoną poprzez rolników wypłynęła podczas expose premiera Donalda Tuska.

Jak mówił premier przepisy doprecyzowujące mają dotyczyć również tego, iż każdy korzystający z dopłat bezpośrednich będzie musiał wprowadzić obowiązek rachunkowości.

Jak informuje ekspert, na łamach dziennika, rolnicy powinni ewidencjować przychody i koszty w najprostszej postaci. Z kolei gospodarstwa największe powinny prowadzić pełne i dokładne księgi rachunkowe.