W pierwszych dniach listopada lubelski samorząd rolniczy zaapelował o uruchomienie przez Rząd Polski w ramach Tarczy antykryzysowej dodatkowej pomocy dla producentów chmielu. Zdaniem LIR, notowane niskie ceny szyszek w skupie to efekt kryzysu, który wywołany jest trwającą pandemią koronawirusa COVID-19.

Resort rolnictwa odpowiada rolnikom: przyglądamy się temu problemowi.

- W ostatnich latach odnotowuje się trend wzrostowy powierzchni uprawy chmielu, zarówno odmian goryczkowych jak i aromatycznych, zwiększa się także liczba plantatorów, a zatem i podaż chmielu na rynku. Do zwiększenia upraw zachęcały plantatorów korzystne ceny chmielu w ostatnich latach. Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 2019 roku powierzchnia upraw chmielu w Polsce ogółem wyniosła 1762 ha, tj. o 106 ha więcej niż w 2018 roku. W latach 2017-2019 powierzchnia uprawy chmielu zwiększyła się o ok. 15% w stosunku do średniej z lat 2014-2016. Średnie zbiory chmielu w latach 2017-2019 były większe o ok. 35% od średnich zbiorów z lat 2014-2016 - napisano w odpowiedzi na apel LIR.

Jak podaje resort, według wstępnych danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za październik 2020 r., tj. z początków skupu chmielu z tegorocznych zbiorów:

- średnia cena netto skupu szyszek chmielu aromatycznego wynosi 21,45 zł/ kg, tj. o 0,6 % więcej niż przed rokiem,
- średnia cena netto skupu szyszek chmielu goryczkowego wynosi 19,63 zł/kg i jest mniejsza w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 2,2%.

- Powyższe dane wskazują - zaznacza Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w resorcie rolnictwa w piśmie do lubelskich rolników - że ceny skupu chmielu w październiku br. nie uległy znaczącym spadkom w porównaniu do cen sprzed roku. Należy jednak zauważyć, że są to dane z początku skupu chmielu z roku 2020 (dwie duże firmy rozpoczęły skup dopiero w listopadzie), zatem sytuacja cenowa może jeszcze ulec zmianie. Dodatkowo należy również zaznaczyć, że jest to skup kontraktacyjny, czyli umowy były zawarte z dużym wyprzedzeniem, tj. jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19.

- Niezależnie od powyższego odnotowuje się spadek sprzedaży piwa z uwagi na COVID-19, co może przełożyć się na zapotrzebowanie na produkty chmielowe w późniejszym okresie - podkreślono.

Przedstawiając powyższe, MRiRW nadal będzie analizowało sytuację cenową i skupową na rynku chmielu, pod kątem ewentualnej potrzeby wsparcia plantatorów - informuje Lubelską Izbę Rolniczą Ryszard Bartosik.