Studia w systemie niestacjonarnym, pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi trwać będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w budynku IERiGŻ-PIB w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20, przewidywanych jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze. Zaproszono pracowników administracji publicznej, w tym pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje rolnicze. Program studiów podyplomowych wpisuje się w wytyczne rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,  gdyż obejmuje zagadnienia dotyczące produkcji rolnej i rynków rolnych, a także ekonomiki rolnictwa, rachunkowości rolniczej oraz agrobiznesu. Studia te spełniają warunki ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej na operację typu Premie dla młodych rolników z PROW – zapewniono. Program studiów obejmuje 230 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia). Zajęcia będą się odbywały w systemie niestacjonarnym i cyklu dwusemestralnym.

Dokumenty kandydatów przyjmowane są do 25 września 2020 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres email. Przewidziana liczba uczestników to 50 osób. Łączna opłata za studia wynosi 3 100 zł.