Jak wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów, na ten cel z budżetu państwa zostanie przeznaczone ponad 700 mln zł.

Zgodnie bowiem z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pieniądze zwracane są za okresy sześciomiesięczne na podstawie złożonych wniosków.

Zainteresowani producenci rolni muszą je składać do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta wraz z fakturami VAT lub kopiami tych faktur.