Grupa ta korzysta z pomocy państwa o wartości 2,0 mld zł (brak danych do oszacowania wyłączenia spod zakresu zastosowania ustawy o PIT przychodów z działalności rolniczej – zaznaczyli przy tym autorzy) i są to głównie dopłaty do rolnictwa.

Kwota ta stanowi 3,21 proc. odsetka wpływów  i 0,14 proc. PKB.