Jak wyliczył GUS, roczny dochód do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych rolników (12 840) był w 2018 roku niższy niż w gospodarstwach wszystkich pozostałych grup społeczno-ekonomicznych, z wyjątkiem rencistów. W gospodarstwach pracowników wynosił 22 064 zł, pracujących na własny rachunek – 20 985 zł, emerytów – 19 382, rencistów – 15 135 zł, a ogółem – 20 219 zł.

Dochód z pracy na własny rachunek w rolnictwie i poza rolnictwem wyniósł w gospodarstwach domowych rolników 14 516 zł.

Również przeciętne roczne dochody netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych według klasy miejscowości pokazują, że na wsi nie żyje się bogato – dochód do dyspozycji na wsi to 16 360 zł, podczas gdy w największych miastach, o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys., wyniósł 27 557 zł, a w najmniejszych, liczących 20 tys. i mniej mieszkańców – 20 273 zł.

Przeciętne roczne dochody netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych rolników to 12 840 zł, a dochód z pracy na własny rachunek (w rolnictwie i poza rolnictwem) to 8 733 zł.

Natomiast przeciętne roczne dochody ekwiwalentne netto w gospodarstwach domowych obejmujące świadczenia dotyczące rodziny są najwyższe dla gospodarstw rolników – to 1 870 zł, podczas gdy średnia to 1 725 zł, a w gospodarstwach domowych pracowników – 1 586 zł, pracujących na własny rachunek – 1 512 zł, emerytów 445 zł, rencistów – 427 zł.

W tym stanie rzeczy nie dziwią nienajlepsze subiektywne oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych – choć może dziwić brak skrajności.

Brak możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku w wysokości 1280 zł zadeklarowało 22,8 proc. gospodarstw domowych rolników (pod tym względem gorsze wskaźniki odnotowano dla pracowników – 28 proc., emerytów  - 44,5 proc. i rencistów – 68,3 proc.).

Rolnicy jako jedyni nie zadeklarowali jednak, że przy aktualnym dochodzie „wiążą koniec z końcem” z wielką trudnością, nie wskazali też wyborów, że robią to łatwo i bardzo łatwo. Większość, 40,2 proc. określiło, że robi to „z pewną trudnością”, a 17,6 – „z trudnością”, natomiast 28,7 proc. wybrało odpowiedź „dość łatwo”.

49,7 proc. rolników podało, że stać ich na tygodniowy wypoczynek rodziny raz w roku (średnia to 35,1 proc.)

Granica ubóstwa w Polsce dla jednej osoby dorosłej została wyliczona na 3 944 euro, dla rodziny 2 osoby dorosłe, 2 dzieci - 8 283 euro. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla Polski jest wciąż wysoki na tle Europy – wynosi po transferach społecznych 14,8 proc. (Czechy 9,6 proc., Łotwa 23,3 proc., Niemcy 16,0 proc.).

Cały raport GUS w załączniku.