GUS opublikował raport „Rolnictwo w 2019 roku” – a w nim podał także dane dotyczące dochodów rolników. To jeszcze nie obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego – to poznamy za miesiąc – ale zapowiedź, że wyliczony dochód rolniczy z obwieszczenia będzie w tym roku zapewne większy, niż ubiegłoroczny.

Podobnie działo się w ubiegłym roku – najpierw poznaliśmy opracowanie GUS, potem potwierdzające zapowiedziane tendencje obwieszczenie prezesa.

Więcej:

Czy spadnie wyliczany przez GUS dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku?

Dochód z ha przeliczeniowego w 2018 trochę wyższy jak w 2016 roku

GUS oszacował tym razem, że przeciętny roczny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2019 r. wyniósł 43 745 zł i był wyższy o blisko 15% w stosunku do roku 2018.

Przeciętny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną był wprawdzie o 5,6% wyższy niż przed rokiem, ale mniejszy od przeciętnego rocznego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej o 26,3% - zaznaczono.

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych jest uzależniona od ich wielkości ekonomicznej i typu rolniczego.

Przeciętny roczny dochód w gospodarce narodowej w 2019 roku  (ok. 39 tys. zł) przekroczyły znacznie gospodarstwa ogrodnicze, których dochód to 73 806 zł, i – znacznie mniej – gospodarstwa utrzymujące krowy mleczne, osiągające 47 624 zł dochodu.

Niższy niż przeciętny w gospodarce narodowej jest natomiast dochód w pozostałych typach gospodarstw wg typów rolniczych:

- uprawy polowe - 35 022 zł

- trzoda chlewna - 32 878 zł

- uprawy trwałe - 26 069 zł

- mieszane - 16 138 zł

- zwierzęta trawożerne - 15 613 zł.

Jak podano, zwiększenie dochodu było efektem zwiększenia wartości produkcji o 30,7% przy wyższych kosztach ogółem o 32,4% i większych o 13,4% dopłatach do działalności operacyjnej.

Czytaj też: 

GUS: w 2019 r. wzrosły dochody rolników

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 roku 2715  zł, w 2017 r. - 3399 zł, w 2016 r. - 2577 zł, w 2015 r.  - 1975 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wzrosło realnie o 4,8 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło w 2019 r. 4918,17 zł.