Relacje cen detalicznych środków produkcji do cen skupu większości wybranych produktów rolnych w I kwartale br. poprawiły się w porównaniu z poprzednim okresem. Pogorszyły się m.in. relacje cen detalicznych produktów rolnych do cen skupu mleka – tak GUS porównuje ostatnie dwa lata.

Dla przykładu:

- ciągnik rolniczy  kosztował  w 2020 roku (w dt) 3 324 pszenicy, 4 396 żyta, 478 żywca wieprzowego, 391 żywca wołowego, 1 813 hl mleka; a w styczniu 2021 było to 2825 dt pszenicy, 3684 żyta, 562 żywca wieprzowego, 398 żywca wołowego, 1 869 hl mleka;

- olej napędowy (1hl) w 2020 r. to równowartość (w dt) 6 pszenicy, 8 żyta, 0,86 żywca wieprzowego, 0,71 żywca wołowego, 3,3 hl mleka, a w styczniu 2021 – 5,3 pszenicy, 6,9 żyta, 1,1 żywca wieprzowego, 1,1 żywca wołowego, 3,2 hl mleka;

- saletra amonowa (1 dt) w 2020 to 1,7 pszenicy, 2,2 żyta, 0,24 żywca wieprzowego, 0,20 żywca wołowego, 0,92 hl mleka, w styczniu 2021 - 1,4 pszenicy, 1,8 żyta, 0,28 żywca wieprzowego, 0,19 wołowego i 0,86 hl mleka.

Natomiast siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale br. była o 2,9% wyższa niż przed rokiem (w IV kwartale ub. roku wzrost wyniósł 2,6%, a w I kwartale ub. roku – 2,5%). W marcu br. płaca realna brutto zwiększyła się w skali roku o 4,7% (wobec wzrostu o 2,1% w lutym br. i o 1,8% w marcu ub. roku) - podaje GUS.