Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w styczniu br. okazała się najwyższa od 2001 roku, gdy ceny rosły pod wpływem kryzysu związanego z tzw. chorobą szalonych krów u bydła (BSE) – informuje FAMMU/FAPA.

W styczniu br. średnia cena reprezentacyjna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE wynosiła 152,04 euro/100 kg, tj. była o 5 proc. niższa od ceny w grudniu 2011 roku, ale za to kształtowała się na poziomie o 12 proc. wyższym niż w styczniu minionego roku.

W styczniu 2012 roku (w stosunku do grudnia 2011 roku) spadły ceny wieprzowiny w 23 krajach Unii, wzrosły zaś w pozostałych państwach członkowskich (Bułgaria, Estonia, Finlandia, Malta). Największy spadek cen zanotowano w Holandii (-6,7 proc.), we Francji (- 6,5 proc.), w Danii (6,4 proc.), w Szwecji (-6,3 proc.), w Belgii (-6,3 proc.), we Włoszech (-6,2 proc.), w Austrii (- 5,9 proc.) oraz w Niemczech (-5,8 proc.).

W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w styczniu br. wyniosła 156,25 euro/100 kg, tj. była o 5,1 proc. niższa niż w grudniu zeszłego roku, ale za to przewyższała poziom ceny ze stycznia 2011 roku o 17,7 proc. W pierwszych dwóch tygodniach lutego br. (do 12 lutego) ceny wieprzowiny w Unii utrzymywały się na dużo wyższym poziomie niż w poprzednich latach.

Wysoki pułap cen wynika z niskiej podaży zwierząt, co z kolei jest rezultatem niekorzystnych warunków ekonomicznych produkcji w ostatnich dwóch latach. Nie bez znaczenia jest także utrzymujący się wysoki popyt eksportowy na unijną wieprzowinę, w szczególności w krajach azjatyckich oraz w Rosji. Zaburzenia w ciągłości dostaw zwierząt do skupu powoduje także mroźna zima.