Według danych WIORiN - na które powołują się autorzy raportu „Rynek środków produkcji dla rolnictwa” opracowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie - w sezonie 2019/20 krajowa produkcja nasion roślin rolniczych była o 6,8% większa niż przed rokiem. Produkcja zbóż zwiększyła się przeciętnie o 3,5%. Duże wzrosty produkcji odnotowano dla traw, strączkowych, lucerny i gorczycy. Sprzedaż nasion roślin rolniczych zwiększyła się o 9,7 %, w tym sprzedaż zbóż nie zmieniła się istotnie.

Wzrosła też sprzedaż nasion traw, lucerny, strączkowych grubonasiennych i oleistych, głównie za sprawą gorczycy białej, której sprzedano 58,2% więcej niż przed rokiem.

Nasiona zbóż stanowiły około 86% wyprodukowanych nasion kwalifikowanych roślin rolniczych, z czego ponad 41% to nasiona pszenicy.

Jak wynika z raportu IERiGŻ, w 2020 r. sprzedaż nasion kwalifikowanych zbóż zwiększyła się o 1,5% r/r. Jednak mimo rosnącej sprzedaży w dalszym ciągu udział nasion kwalifikowanych w zasiewach jest niewielki w odniesieniu do potrzeb.

W 2020 r. średni udział kwalifikowanego materiału siewnego w ogólnej ilości zużytych do siewu nasion zbóż wyniósł 17,8%. Stosunkowo najwięcej kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w relacji do powierzchni zasiewów, sprzedawano w województwach: śląskim, opolskim, i łódzkim, najmniej natomiast w województwach: mazowieckim, podkarpackim i małopolskim.

W 2020 r. ceny nasion zbóż zmalały średnio o 2,9% r/r. - wynika z raportu IERiGŻ. Wyraźnie droższe były sadzeniaki, wzrosły też ceny buraków, rzepaku, łubinu i traw. Ceny materiału siewnego zbóż jarych w 2021 r. były niższe niż rok wcześniej.

W 2020 r. zwiększyła się ogólna powierzchnia plantacji kwalifikowanych warzyw. Zakwalifikowano więcej upraw na nasiona warzyw strączkowych, a mniej korzeniowych. W Rejestrze znajdowało się 818 odmian, w tym 20,7% stanowiły odmiany zagraniczne. W roku gospodarczym 2019/20 produkcja nasion zwiększyła się o 38%, a sprzedaż zmalała o 4%. Wzrasta znaczenie eksportu nasion, ale wciąż jest on czterokrotnie mniejszy niż wielkość zakupów zagranicą. Nasiona warzyw wyprodukowane w kraju stanowiły 32% nasion oferowanych do sprzedaży i przeważały w zaopatrzeniu w nasiona bobu, buraka ćwikłowego, fasoli, dyni, marchwi, ogórków, papryki i rzodkiewki. Import ma największy udział w zaopatrzeniu w materiał elitarny nasion grochu, kapustnych, pietruszki, porów i szpinaku.

Według danych PIORiN - na które powołują się autorzy raportu IERiGŻ - w 2020 r. łączna ilość materiału siewnego roślin rolniczych oceniona w laboratoriach urzędowych i akredytowanych zwiększyła się o 11,7% w porównaniu z 2019 r. Do sprzedaży zakwalifikowano o 11,6% więcej nasion zbóż oraz o 22% więcej nasion kukurydzy. Zwiększyła się także produkcja nasion traw, których zakwalifikowano o 8,9% więcej.

Powierzchnia zakwalifikowanych w 2020 r. plantacji nasiennych zwiększyła się o 12,8% r/r. Wzrosła powierzchnia plantacji nasiennych owsa i jęczmienia ozimego, kukurydzy i gryki oraz powierzchnia reprodukcji sadzeniaków i roślin oleistych na nasiona.

W Krajowym Rejestrze odmian roślin rolniczych w 2020 r. znajdowało się 1581 odmian roślin rolniczych, z czego odmiany zagraniczne stanowiły 55%. Największe udziały zagranicznych odmian w rejestrze miały: rzepak, kukurydza i burak cukrowy.