Sprzedaż towaru używanego (warunek - użytkowanego przez min. 6 mies. przez obecnego właściciela) objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT w przypadku, gdy sprzedającemu nie przysługiwało przy zakupie tego towaru prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego (faktura zakupu maszyny z zero proc. stawką VAT).

W takim przypadku nie tylko dostawa maszyny rolniczej jest zwolniona z opodatkowania, ale również jej montaż, gdyż jest to traktowane jako świadczenie kompleksowe (świadczenie główne – maszyna, świadczenie pomocnicze- montaż). Przy świadczeniu kompleksowym, ustalając stawkę VAT lub zwolnienie należy przyjąć jednolitą wysokość opodatkowania dla całego kompleksu , biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej, w tym przypadku sprzedaż maszyny.

Natomiast roboty budowlane świadczone przez sprzedającego urządzenie w związku z przystosowaniem pomieszczenia do instalacji maszyny są czynnością odrębną od dostawy towaru, wobec czego należy je opodatkować według zasad właściwych dla danej usługi, czyli stawką VAT w wysokości 23 proc., podaje Rzeczpospolita.