Dyrektor Departamentu Prywatyzacji MSP Wojciech Chmielewski przedstawił posłom z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o prywatyzacji hurtowych rynków rolnych.

Koncepcja prywatyzacji spółek rolno-spożywczych z 2010 r. obejmuje m.in. 8 rynków hurtowych, w których Skarb Państwa ma różny udział – od pakietów mniejszościowych aż do pakietów większościowych - przypomniał. - Mechanizm prywatyzacji w tych rynkach opiera się na tej samej zasadzie – tzn. najpierw prywatyzowane są udziały i akcje w oparciu o zapisy statutowe. Tam po prostu w bardzo wielu statutach rozpisana jest procedura, dotycząca udostępniania udziałów przede wszystkim akcjonariuszom. Natomiast w przypadku niezbycia udziałów w tym trybie, MSP przechodziło – w ramach prowadzonych procesów prywatyzacyjnych – do kolejnych etapów, czyli do oferowania udziałów czy akcji pracownikom oraz producentom rolnym.

Jeśli wciąż nie były obejmowane akcje czy udziały przez tych uprawnionych, jeżeli taka sytuacja miała miejsce – wtedy następowała oferta na rzecz związków producentów rolnych. A jeżeli to nie miało miejsca, to zgodnie z koncepcją istnieje również możliwość zbywania akcji czy udziałów na zasadach ogólnych. Czyli jeżeli poprzednie etapy kończą się niepowodzeniem, to wtedy następuje przejście na procedury, które są rozpisane w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji. To są te zasady ogólne, to znaczy wtedy jest możliwość zbywania w trybie publicznym, w jednym z trybów opisanych w ustawie.

Natomiast ta procedura – dotycząca oferowania akcji czy udziałów na rzecz akcjonariuszy, pracowników, producentów rolnych i związków producentów rolnych – jest procedurą, która wymaga zgody Rady Ministrów. Wymaga jej w związku z tym, iż jest to tryb inny niż publiczny, ale wynikający właśnie z odrębnych przepisów.

Różnie wygląda zaawansowanie prywatyzacji poszczególnych rynków.

- Podsumowując prywatyzację rynków hurtowych na dzisiaj, to spośród tych 8 rynków objętych koncepcją dokonano zbyć w 4 podmiotach – czyli dotyczy to rynków rolnych w Elblągu, Radomiu, Bielsku-Białej i we Wrocławiu. Nie zmienia to faktu, że nie zostały zbyte wszystkie akcje bądź udziały, które Skarb Państwa posiada w tych podmiotach. Po prostu uprawnieni zapisywali się tylko na część akcji bądź udziałów. Tak że wciąż jesteśmy akcjonariuszem w tych czterech rynkach – z tym, że ten udział zmniejszył się w zależności od wartości i wielkości transakcji. Z tytułu czterech umów prywatyzacyjnych w czterech rynkach Skarb Państwa pozyskał w sumie kwotę 8 mln 294 tys. 552 zł.

Na prywatyzację czekają kolejne 4 rynki.

- W chwili obecnej, w zależności od projektu, jesteśmy na różnych etapach prywatyzacji - trwają bądź aktualizacje wycen, bądź oferowanie. Koncepcja wciąż zobowiązuje nas do prywatyzowania w ramach, w których to zostało właśnie w niej zapisane.

Trwa też tworzenie prospektów emisyjnych.

- Niektóre rynki są tak duże – albo tak wielu uprawnionych ma prawo do brania udziału w procesie – że wymagane są również, oprócz wycen, także prospekty emisyjne. Taka sytuacja ma miejsce w dwóch rynkach hurtowych – w Broniszach i we Wrocławiu. Oznacza to, że na rzecz Skarbu Państwa pracują również doradcy, którzy opracowują projekty i prospekty emisyjne, zatwierdzane następnie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Poseł Cezary Olejniczak uznał, że przyczyną nieskuteczności prywatyzacji rynków jest przeszacowanie akcji.

- Co do rynków hurtowych, to tutaj dobitnym przykładem jest warszawski rynek hurtowy - mówił. - Największy rynek, gdzie państwo przeszacowali – wyznaczyliście zbyt wysokie ceny akcji. To spowodowało, że ani rolnicy, ani grupy, które tam działają, ani operatorzy nie zakupili akcji, które oferował Skarb Państwa. Mam nadzieję, że teraz ta wycena, którą państwo tutaj zlecili – i będzie ten prospekt w najbliższych dniach wykonany – spowoduje, iż rzeczywiście te akcje będą na miarę możliwości rolników, hurtowników, operatorów rynku w Broniszach. To jest największy rynek, jeden z większych rynków w Europie – i państwo macie jako Skarb Państwa bardzo dużo akcji. A do tego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma również wiele akcji.