Zdaniem wielu dyskutantów, w wypowiedzi premiera zabrakło całościowej wizji rozwoju rolnictwa i wsi.

- Panie premierze, nie zrównamy się z innymi krajami bez zdecydowanego zwiększenia środków na innowacyjność w gospodarce, w szkolnictwie wyższym, w badaniach naukowych, ale również w rolnictwie – mówił poseł Mieczysław Golba, Solidarna Polska. -  W pańskim wystąpieniu nie było mowy o środkach na działania innowacyjne w tych obszarach. Jak ma wyglądać wobec tego nowoczesne państwo? W jaki sposób nasza gospodarka ma wyjść z kryzysu? W swoim wystąpieniu wspomniał pan o rolnictwie i rolnikach tylko w kontekście wzrostu obciążeń podatkowych dla nich, a przecież wiemy, że stanowią oni 40 proc. ludności naszego kraju. Wobec powyższego moje ostatnie pytanie. Chciałbym zapytać, czy ma pan jakiś plan, jeśli chodzi o polską wieś, polskiego rolnika, czy zapomniał pan o tej grupie?