- Cele Europejskiego Zielonego Ładu są bardzo ambitne – przypomniała na wstępie dzisiejszej, rzepakowej odsłony Konferencji Zimowej Syngenta red. Małgorzata Tyszka z farmer.pl. – Komisja Europejska przyjęła w maju 2020 r. strategię „Od pola do stołu” (element EZŁ – dop. red.), gdzie określono, że do 2030 r. w skali całej Europy należy ograniczyć stosowanie ś.o.r. o 50%, zmniejszyć zużycie nawozów o 20% i przeznaczyć 25% gruntów ornych pod rolnictwo ekologiczne – wymieniła red. Tyszka.

 Ale są to cele dla całej UE, a - jak od dłuższego czasu podkreśla w swoich wystąpieniach Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa – tyle będzie EZŁ w danym kraju członkowskim, ile będzie go w Planie Strategicznym.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji rzepaku? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Polski, Krajowy Plan Strategiczny nie jest tak restrykcyjny w swoich założeniach. – Spodziewany poziom redukcji stosowania środków ochrony roślin szacowany jest dla naszego kraju na 3-7,5% - poinformowała red. Tyszka.

Konferencje Zimowe Syngenty Online
Konferencje Zimowe Syngenty Online

A jak mamy go zrealizować? Poprzez ekoschematy i integrowaną ochronę roślin, ale jak zaznaczyła redaktor portalu farmer.pl, wstępne analizy KPS pokazują że „zakontraktowane” w nim obszary (w tym te dot. uprawy rzepaku) mogą okazać się zbyt małe dla realizacji założonych celów.

- Polska nie zużywa w sumie dużo substancji czynnej na ha. Średnia dla nas to 2,1 kg, przy średniej unijnej 3 kg. Są więc kraje, które zużywają zdecydowanie więcej od nas - poinformowała red. Tyszka. W porównaniu do innych krajów UE mamy więc nieco lepszą sytuację, ale wbrew pozorom mamy też bardziej ograniczone pole manewru jeśli chodzi o redukcję zużycia. 

Konferencje Zimowe Syngenty Online
Konferencje Zimowe Syngenty Online

- Jeśli chodzi o uprawę rzepaku, zużywamy średnio1,74 kg/ha substancji czynnej, więc jest poniżej średniej unijnej, a wydawałoby się, że jest to uprawa, która potrzebuje większego zużycia ś.o.r. - zaznaczyła red. Tyszka.

Konferencje Zimowe Syngenty Online
Konferencje Zimowe Syngenty Online

Niestety, oprócz EZŁ, mamy też do czynienia z wycofywaniem kolejnych substancji czynnych przez Komisję Europejską. - Ochrona rzepaku będzie więc w kolejnych latach coraz trudniejsza - stwierdziła red. Tyszka.

Jeśli chodzi o planową, zgodnie KPS, redukcję nawożenia - cel dla Polski to 13%. - Ale jest to różnie określone w poszczególnych grupach nawozowych - podkreśliła red. Tyszka. 

Konferencje Zimowe Syngenty Online
Konferencje Zimowe Syngenty Online

- Ciekawostką jest to, że w polskim KPS zapisano wzrost zużycia azotu z nawozów naturalnych - zaznaczyła red. Tyszka. - I teraz pytanie, jak to założenie zostanie zrealizowane w sytuacji, gdy hodowla zwierząt w naszym kraju została mocno ograniczona. To będzie problem - podsumowała.

- Czy polski KPS (uznawany przez niektórych za zbyt mało ambitny) uzyska akceptację Komisji Europejskiej? Dowiemy się w czerwcu - dodała na zakończenie swojego wystąpienia red. Małgorzata Tyszka.