Jak mówił minister na czwartkowej konferencji prasowej, jeszcze 10 lat temu dochody mieszkańców wsi były o 20 proc. niższe niż w miastach, w ubiegłym roku różnica ta zmniejszyła się do ok. 10 proc. Po to, by zrównać te dochody i poprawić sytuację w rolnictwie, trzeba robić to wspólnie z organizacjami rolniczymi i organizacjami przetwórców.

Sawicki poinformował o rezultatach prac zespołów, które zostały powołane 11 lutego br. Jest ich 7 i składają się z przedstawicieli organizacji rolniczych, związków przetwórców oraz ministerstwa rolnictwa.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że 2014 r. był rokiem dialogu i konsultacji z różnymi organizacjami rolniczymi. W tym czasie zostało przyjętych ponad 100 rozporządzeń, które były szeroko konsultowane ze stroną społeczną i branżami. Tylko w ostatnim miesiącu odbyło się ponad 100 spotkań i konsultacji.

Ministerstwo w najbliższym okresie ma do wydania ponad 60 rozporządzeń; w pracach legislacyjnych jest także kilka projektów ustaw, dlatego zespoły konsultacyjne będą kontynuować prace przez kolejne tygodnie, a może i miesiące - oświadczył Sawicki. Jego zdaniem zespoły są dobrym ciałem doradczym, a dzięki ich pracy mogą zostać wypracowane lepsze rozwiązania.

Minister poinformował, że zespół ds. mleczarstwa zaproponował, aby resort, oprócz starań o rozłożenia na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych, wnioskował do Komisji Europejskiej o uruchomienie pomocy podobnej do tej, jaką otrzymały kraje bałtyckie, jak również o wprowadzenie refundacji wywozowych. Minister powiedział, że wysłał już stosowne pisma do unijnego komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana.

Zespół ds. trzody, oprócz unijnych dopłat do przechowywania wieprzowiny oraz do eksportu, chce, aby z unijnej pomocy na modernizację gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 mogły skorzystać także duże gospodarstwa (do 300 tys. euro) i o zgodę na takie rozwiązanie resort wystąpi do KE.

Zespół ds. łowiectwa i bioasekuracji wnioskuje o przyspieszenie prac parlamentarnych nad ustawą o ochronie zdrowia zwierząt. Zdaniem ministra "warto też, by na dłuższą metę rozwiązać kwestie związane z szacowaniem i wypłacaniem szkód łowieckich", a przede wszystkim chodzi o pilnowanie populacji dzikich zwierząt, które żerują na polach.

Według Sawickiego, istotną sprawą jest wypracowanie reguł dialogu społecznego. Jak mówił, potrzebny jest jeszcze tydzień na przygotowanie projektu ustawy w tej sprawie, który zostanie zaproponowany sejmowej komisji rolnictwa lub grupie posłów, tak aby przyspieszyć prace legislacyjne. Zespół proponuje, by w przyszłej ustawie określić nie tylko reprezentatywność organizacji rolniczych, ale także sposób finansowania związków i organizacji rolniczych - poinformował minister.

Zespół ds. opłacalności produkcji popiera propozycje zawarte w PROW - dotyczy to m.in. zespołowych inwestycji i budowania grup producenckich, ale chce także zmiany relacji między sektorem przetwórczym a sieciami handlowymi, gdyż pozycja handlu jest dominująca. "Będziemy pracować nad takim projektem ustawy" - zapowiedział minister.

Zespół ds. obrotu ziemi rekomenduje, by ci, którzy nabyli już grunty, nie traktowali ich jako przedmiot spekulacji, nie odsprzedawali jej i nie mogli stawać do kolejnych przetargów. - Zdarza się, że robią to spółki, ale i osoby fizyczne - podkreślił Sawicki. W jego opinii, ziemia powinna być sprzedawana według jej wartości produkcyjnej, a nie po cenach spekulacyjnych. Dlatego w nowych rozwiązaniach ustawowych (projektach, które są w Sejmie) proponuje się wprowadzenie poprawek, które zdejmą pierwszeństwo zakupu ziemi przez byłych właścicieli. Powinni oni dostać rekompensatę od Skarbu Państwa, a nie ziemię, którą zazwyczaj od razu sprzedają z dużym zyskiem. Kolejny postulat zespołu jest taki, by spółki nie mogły kupować więcej niż 500 ha ziemi i nie mogły stosować wielokrotnego odkupu.

Odnosząc się do rolniczych protestów, Sawicki ocenił, że pieniędzy nie znajdzie się na trawnikach czy na blokadach dróg. Problemy rolnictwa można rozwiązać jedynie poprzez dialog i współpracę. Dodał, że wszystkie organizacje mogą uczestniczyć w rozmowach, bo wtedy powstają lepsze rozwiązania, których celem jest poprawa opłacalności produkcji i dochodowości.