Sawicki w rozmowie z Arturem Radwanem powiedział, że podatek dochodowy w rolnictwie nie może się opierać na wyłącznie na dodatkowych obciążeniach dla rolników.

Sawicki zauważył, że wprowadzenie podatku nie będzie łatwe. 

Liczy na to, że ten podatek będzie trafiał do gmin, ...innej alternatywy nie dostrzegam - powiedział. 

Przypomniał, że w Sejmie jest projekt ustawy PSL odnoszący się do podatku rolnego funkcjonującego obecnie, który ma uśrednić cenę żyta z trzech lat, a nie z trzech kwartałów, która jest podstawą naliczania podatku rolnego. 

Sawicki ubolewa nad tym, że cena żyta podnosi podatek rolny, wypomina, że nie widzi większej woli do prac nad tym projektem w parlamencie.