Wiceminister rolnictwa Jan Białkowski poinformował, że w ustawie budżetowej na 2020 r. w części, w której dysponentem jest resort rolnictwa, na realizację zadań związanych z rolnictwem, rozwojem wsi oraz rynkami rolnymi zaplanowano dochody na poziomie 79 mln 639 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe na te zadania to 9 mld 29 mln 500 tys. zł.

Dodał, że wydatki te zostaną uzupełnione środkami z UE w kwocie 21 mld 140 mln zł oraz kwotą 140 mln 600 tys. zł ze środków przeznaczonych na pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego, na tzw. wyprzedzające finansowanie samorządu terytorialnego działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotacja wyniesie 17 mld 951 mln 200 tys.

"Łącznie środki wydatkowane na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w ustawie budżetowej na rok 2020 zaplanowano na kwotę 28 mld 261 mln 218 tys. zł oraz dodatkowo 803 mln 100 tys. zł ze środków pozyskanych z KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - PAP) oraz zasobów własności rolnych i Skarbu Państwa dla Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 651 mln 100 tys. zł na realizacje zadań oraz 150 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych" - powiedział Białkowski.

Wiceminister ocenił, że zaplanowane limity umożliwią realizacje programu wsparcia dla producentów rolnych; zapewnią też sfinansowanie niezbędnych potrzeb budżetowych agencji wykonawczych i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa.

Zaznaczył, że plan wydatków na rolnictwo na 2020 r. "wypełnią oczekiwane przez producentów rolnych warunki kierunki wsparcia w kwotach umożliwiających dalszy rozwój produkcji rolnej w powiązaniu ze sprzedażą na rynki krajowe i międzynarodowe".

Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa powiedziała, że w części ustawy budżetowej na 2020 r. dotyczącej rybołówstwa budżet jest dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Jak wytłumaczyła, chodzi o wydatki związane z administracją i Inspektoratem Rybołówstwa oraz środki programu operacyjnego "Rybactwo i Morze". "Jedyną przyczyną wzrostu tych środków jest dynamika realizacji projektów w programie operacyjnym. W związku z tym, że mamy sporo wniosków z poprzedniego roku i też planowane duże nabory w programie operacyjnym, taka kwota jest planowana do wydania na ten rok" - dodała.

Podczas omówienia szczegółów części ustawy budżetowej senator Antoni Mężydło (PO-KO) powiedział, że mimo iż sam pozytywnie ocenia ustawę budżetową w części dotyczącej rolnictwa - zarówno po stronie dochodów jak i wydatków - to Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni "inaczej ocenia zagrożenie ASF niż resort rolnictwa i rozwoju wsi".

"Ministerstwo uważa, że głównym wektorem w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń jest odstrzał dzików, a jego klub - że najważniejsza jest bioasekuracja. W Sejmie składaliśmy poprawkę, żeby (...) w ramach rezerw celowych zrobić przesunięcie i utworzyć dedykowaną rezerwę celową na wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej wszystkich szczebli na skuteczną walkę z ASF" - powiedział senator. Dodał, że tutaj główną rolę odgrywają Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Weterynaryjne. Mężydło powiedział, że jego klub nie wyklucza zgłoszenie takiej poprawki na posiedzeniu plenarnym.

Wiceminister Białkowski odpowiedział, że bioasekuracja jest bardzo ważna, bo zabezpiecza gospodarstwa. "Nie możemy ograniczyć się tylko do bioasekuracji (...), musimy ograniczyć rozprzestrzenianie się ASF" - mówił.