W związku z planami rządu dotyczącymi wzrostu podatku akcyzowego rolnicza "Solidarność" podjęła działania.

Na zjeździe krajowym podjęła uchwałę, którą skierowała do ministra rolnictwa.

Pierwsze założenie znajdujące się w uchwale dotyczy tego, by  zwiększyć limit oleju napędowego przeliczanego na 1ha gruntów rolnych z 85 litrów na 120. Ponadto, zarząd podjął w uchwale, że stawka zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym powinna wzrosnąć z obowiązującej - 85 gr, na minimum 1,36 zł na litr.

Takie działania związku są podyktowane obecną sytuacją na rynku paliw w Polsce. Ceny oleju napędowego drastycznie rosną, a zmian w ułatwieniu gospodarstw rolniczych nie widać. Rząd powinien poważnie potraktować żądania związku. 

Obecnie jednak rząd postanowił, że stawka zwrotu podatku akcyzowego wyniesie w 2012 jedynie 95gr za litr. Jak poinformowało Centrum Informacji Rządowej w projekcie budżetu na 2012 r. na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników zarezerwowano w sumie 720 mln zł.

"Solidarność" uważa, że kwota powinna ulec znacznemu zwiększeniu.