Wzrastają dochody ludności, a wraz z tym maleje udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem. W 2013 roku wynosił 24,3 proc., o 2,6 pkt proc. mniej niż w 2004 r.

„Poziom wyżywienia w Polsce mierzony spożyciem produktów zwierzęcych oraz warzyw i owoców jest niższy niż średnio w UE-15 i jest charakterystyczny dla krajów północno-europejskich o niskim poziomie dochodów” – czytamy w publikacji „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce”, pracy zbiorowej pod redakcją Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa 2014).

Spożycie prawie wszystkich artykułów na 1 mieszkańca w Polsce spada. Mniej spożywamy (w nawiasie dla porównania spożycie z 2004 r.):

·         przetworów zbożowych - 108 kg w ekwiwalencie ziarna zbóż (119 kg)

·         ziemniaków - 102 kg (129 kg)

·         warzyw – 102 kg (111 kg)

·         owoców – 46 kg (55 kg)

·         mięsa i podrobów – 69 kg (71,8 kg)

·         jaj - 145 szt. (211 szt.)

·         masła – 4,1 kg (4,4 kg).

Wzrosło spożycie:

·         tłuszczy roślinnych – 22,6 l (19,7 l)

·         ryb i przetworów – 12,6 kg w ekwiwalencie wagi żywej (12,4 kg)

·         mleka i przetworów - 195 l w ekwiwalencie mleka surowego (174 l)

·         cukru - 43 kg (37,6 kg).

Jak dodają autorzy, o wzroście spożycia cukru decyduje wzrost spożycia artykułów cukierniczych, gdyż bezpośrednie spożycie cukru w gospodarstwach domowych maleje.