Swoją opinię europosłowie potwierdzili głosując za przyjęciem raportu w sprawie zmian w Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych.

- Projekt zmian w dyrektywie zakłada wprowadzenie ograniczeń w liczbie pozycji, które handlarze mogą posiadać w energii i żywności na rynkach towarowych instrumentów pochodnych. Analogiczne rozwiązanie weszło już w życie w Stanach Zjednoczonych. Draft nowelizacji omawianej dyrektywy UE musi jednak zostać przegłosowany przez cały Parlament Europejski i kraje członkowskie UE - podaje KIB.