ANR zamierza prywatyzować 11 spośród 43 należących do niej spółek. Wśród nich trzy takie, których „kondycja finansowa, ekonomiczna jest według wskaźników ekonomicznych krytyczna” – jak to określił prezes ANR Leszek Świętochowski podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Które trzy spółki oceniono jako znajdujące się w krytycznej sytuacji? Co jest powodem takiego wyniku? – dopytywaliśmy w ANR. 

– Spośród 11 spółek rekomendowanych do prywatyzacji przez zespół do spraw spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, powołany Zarządzeniem Nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, trzy spółki, o których wspominał podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezes ANR Leszek Świętochowski, znajdują się w bardzo złej sytuacji finansowej – potwierdza ANR i dodaje: - Są to: Stadnina Koni „Walewice” Sp. z o.o., Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Chodeczek Sp. z o.o. i Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Rzecznej. Powodem takiej oceny są wyniki finansowe uzyskiwane przez ww. spółki za okres ostatnich 5 lat. W przypadku SK „Walewice” i SO Starogard Gdański mamy do czynienia z coroczną stratą uzyskiwaną na koniec roku obrachunkowego.

Jak wynika z dalszej części wypowiedzi, złe wyniki finansowe spółek wskazanych do prywatyzacji to nic nowego:

- Sytuacja ekonomiczna rekomendowanych do prywatyzacji spółek jest na tym samym, niskim poziomie, z tendencją do spadku efektywności ekonomiczno-finansowej w poszczególnych latach. Niewielkie wahania związane z poprawą tej sytuacji, szczególnie w spółkach zajmujących się hodowlą koni nie mogą być oceniane w granicach znacznej poprawy ich kondycji finansowej. Zarówno uzyskiwane wyniki finansowe, jak i wskaźniki charakteryzujące ich kondycję ekonomiczno-finansową plasują wybrane spółki w grupie spółek zagrożonych upadłością – wyjaśnia ANR, ale i łagodzi: - Gospodarka rynkowa naszego kraju rozwija się i zmieniają się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw a to wymusza  potrzebę zmian również w grupie spółek hodowlanych. Dlatego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  powołał zespół ds. spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Zadaniem zespołu jest opracowanie programu restrukturyzacji spółek hodowlanych ANR. Po zaakceptowaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  opracowanego przez zespół programu będzie można określić w jaki sposób i które spółki będą restrukturyzowane. Z uwagi na fakt, że Minister nie zatwierdził programu restrukturyzacji przesądzanie o prywatyzacji konkretnych spółek jest przedwczesne.