Wynik finansowy netto za 2019 rok spółek KOWR to 14 415 822,61 zł, a na ich dokapitalizowanie w 2019 r. wydano drugie tyle.

Jako „niepokojące” określili posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke informacje docierające do ich biur, a dotyczące sytuacji finansowej wielu spośród nadzorowanych przez KOWR spółek hodowlanych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. „W końcu ub.r. kilka z nich zostało dokapitalizowanych ogromnymi kwotami ze środków publicznych, co zdarzyło się po raz pierwszy od wielu lat. Ponadto część z ww. podmiotów ma wejść w skład zapowiadanego od 5 lat holdingu spożywczego/narodowego, który tym razem ma powstać pod auspicjami Ministerstwa Skarbu Państwa” – napisali posłowie w interpelacji.

Jak podał w odpowiedzi minister Jan Krzysztof Ardanowski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, według stanu na 31 grudnia 2019 r., wykonywał uprawnienia właścicielskie w stosunku do 40 spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej – przy czym 24 października 2019 r. Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. z siedzibą w Walewicach połączyła się z Kutnowską Hodowlą Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie, co wymaga zmian w wykazach.

Łączna wartość majątku spółek strategicznych wyniosła 1 813 063 006,40 zł (wartość aktywów netto, nie zawiera danych dotyczących Spółki SK Janów Podlaski).

Wynik finansowy netto spółek za 2019 rok to 14 415 822,61 zł, przy czym jak zaznaczono „Wynik Finansowy Netto za rok 2019 zawiera dane dotyczące Spółek, których sprawozdania finansowe zostały przyjęte na ZZW do momentu przygotowywania odpowiedzi na przedmiotową interpelację oraz dane dotyczące spółki OHZ Głogówek Sp. z o.o. i spółki Poznańska HR Sp. z o.o., natomiast zbiorczy WFN za rok 2019 nie zawiera wyniku Spółki SK Janów Podlaski Sp. z o.o."

Dla porównania – wynik finansowy netto spółek KOWR wynosił:

za 2014 - 104 421 338,25 zł,

za 2015 - 39 341 365,29 zł,

za 2016 - 30 519 732,20 zł,

za 2017 - 50 760 566,79 zł,

za 2018 - 5 843 394,92 zł.

Jednocześnie w 2019 r. KOWR dokapitalizował swoje spółki kwotą 29 999 931,00 zł (na dokapitalizowanie czeka jeszcze stadnina w Janowie – jak podano: „Z przyczyn formalnych wniosek został wycofany. Sprawa dokapitalizowania miała być ponownie procedowana po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2020. Środki finansowe możliwe do zaangażowania w dokapitalizowanie tej spółki zostały przekierowane na inne, ważne z punktu widzenia państwa, cele i zadania.”).

Kwota dokapitalizowania w 2019 roku zatem dwa razy przewyższa wynik finansowy netto za 2019 rok, a pięć razy wynik za 2018 rok.

W załączniku cała odpowiedź na interpelację - ze szczegółowymi danymi, dotyczącymi poszczególnych rodzajów spółek.