Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt.

Dla przypomnienia, średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt, a w I półroczu 2021 r. wyniosła 93,04 zł za 1 dt.

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

GUS podał też, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w I półroczu 2022 r. w stosunku do II półrocza 2021 r. wyniósł 131,4 (wzrost cen o 31,4%).

Dla porównania: w II półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 106,2 (wzrost cen o 6,2 %).

Podany wskaźnik służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.