Stwierdza w nim, że w powiatach Lubelszczyzny zniszczeniu uległo nawet do 80 proc. upraw. Dlatego Zarząd Regionu OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych zwraca się do Wojewody Lubelskiej oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań zmierzających do ogłoszenia na terenie Lubelszczyzny stanu klęski żywiołowej. Konieczne jest także jak najszybsze powołanie przez Wojewodę komisji szacującej straty w rolnictwie.

Poza tym wskazano na konieczność dopłat do materiału siewnego i zwiększenie puli paliwa rolniczego oraz odroczenie spłat kredytów inwestycyjnych poprzez wprowadzenie gwarancji ich spłaty z funduszy państwowych i  okresowe dopuszczenie do sprzedaży nasion roślin uprawnych o niższej zdolności kiełkowania.

O zgodę na taką pomoc trzeba wystąpić do UE, w czym powinny współdziałać wszystkie mające na to wpływ podmioty.