W Holandii spodziewane jest 25 procentowy wzrost produkcji mleka. W Bawarii, kraju związkowym, w którym produkcja mleka ma bardzo duże znaczenie do 2020 r. oczekiwane jest zwiększenie pogłowia krów mlecznych z 1,2 do 1,4 mln sztuk. W tym samym czasie ma jednak ulec tam redukcja liczby gospodarstw mleczarskich z 36 tys. do 25 tys.

Według niemieckich ekspertów, na rynku unijnym najprawdopodobniej pozostaną producenci posiadający, co najmniej 100 krów. Pozostali o ile nie zainwestują we wzrost produkcji wypadną z rynku.

Po zniesieniu kwot mlecznych ma obowiązywać tzw. pakiet mleczny, przyjęty w lutym 2012 r. Umożliwia on organizacjom mleczarskim zrzeszającym producentów mleka negocjowanie odpowiednich cen surowego mleka dla rolników, których reprezentują. Ponadto pakiet umożliwia krajom członkowskim pod pewnymi warunkami stosowanie dobrowolnych dodatkowych narzędzi ochrony rolników. Państwa członkowskie mogą też wprowadzić obowiązek zawierania umów miedzy producentami i przetwórcami mleka.