Europosłowie Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk (ECR) złożyli w tej sprawie do Komisji pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie.

Jak podali, 24 grudnia 2021 r. ukraińska Międzywydziałowa Komisja Handlu Międzynarodowego wszczęła dochodzenie ochronne w sprawie przywozu na Ukrainę niektórych rodzajów sera, niezależnie od kraju pochodzenia i eksportu.

„Dochodzenie zostało wszczęte na podstawie skargi złożonej przez Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy w imieniu kilku ukraińskich producentów przedmiotowego produktu. Ukraińscy producenci twierdzili, że w ciągu ostatnich kilku lat wielkość przywozu sera znacznie wzrosła, co wyrządza im znaczną szkodę (powoduje pogorszenie ich sytuacji produkcyjnej, handlowej lub finansowej) i prowadzi do ogólnego spadku produkcji krajowej. Przedmiotem dochodzenia są niektóre rodzaje popularnych serów, głównymi eksporterami są dziś DE, FR, NL, PL, łącznie ok. 47 tys. ton rocznie” – podali posłowie i dodali, że dochodzenie będzie prowadzić Ministerstwo Gospodarki Ukrainy. Obejmie producentów, eksporterów, ukraińskich importerów i konsumentów oraz stowarzyszenia przedsiębiorstw sektora mleka.

„Działania te budzą wiele wątpliwości w zakresie celowego ograniczania eksportu” – podają posłowie i w kontekście zbliżających się negocjacji umowy między Ukrainą i UE pytają:

„1 W jaki sposób Komisja Europejska chce zabezpieczyć interesy unijnych producentów sera?

2 Czy zdaniem KE wszczęcie tego rodzaju postępowania przez Ukrainę może ograniczyć dostęp do ukraińskiego rynku europejskim producentom serów?”

W zapytaniu nie określono, o jakich serach mowa.

KOWR podał, że zgodnie z opublikowaną 24 grudnia 2021 r. decyzją № SP-529/2021/4411-03, postępowanie będzie dotyczyć produktów objętych następującymi kodami celnymi, zgodnie ukraińską klasyfikacją towarów w handlu międzynarodowym:  0406 30 31 00, 0406 30 39 00,  0406 30 90 00, 0406 90 23 00, 0406 90 25 00,  0406 90 32 00, 0406 90 78 00, 0406 90 86 00, 0406 90 89 00, 0406 90 92 00, 0406 90 99 10.

Ostatnio polski eksport serów na Ukrainę znacznie wzrósł - wyeksportowaliśmy tylko w okresie I-VIII 2020 ok. 10,7 tys. ton serów dojrzewających (to 211 proc. tego, co w analogicznym okresie 2019 r.) i 2,8 tys. t. serów twarogowych (167 proc. więcej).

Trzeba zauważyć, że w 2020 roku polski eksport serów i twarogów to 265 630 ton, ich wartość w tys. euro wyniosła 822 811. W tym samym czasie import serów i twarogów do Polski wyniósł 101 454 ton – czyli ponad dwa razy tyle, co ten postrzegany przez Ukrainę jako zagrażający jej rynkowi. Wartość importu serów i twarogów do Polski wyniosła 378 185 tys. euro.