Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wyjaśnienie, czy uzasadniony jest wzrost cen śruty rzepakowej, sojowej i DDGS. Interwencja to efekt apelu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

8 kwietnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeprowadzenie analizy i kontroli w zakresie cen śruty rzepakowej, sojowej i DDGS. „W ostatnim czasie pojawiły się duże zmiany w cenach dodatków paszowych wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej. W ciągu ostatnich tygodniu cena śruty rzepakowej w firmach prowadzących jej sprzedaż wzrosła z 1100 zł do 1360 zł. DDGS, śruta rzepakowa i sojowa to ważny składnik w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wzrost cen powoduje spadek opłacalności produkcji i pogarsza już i tak trudną sytuację finansową rolników wynikająca z epidemii koronawirusa na świecie. W naszej ocenie wzrost cen śruty rzepakowej jest bezpodstawny, ponieważ rzepak pochodzi z krajowych dostaw, a ceny rzepaku latem 2019 r. w skupach oscylowały w granicach 1550 zł za tonę” – argumentowali samorządowcy.

W przesłanym do izb rolniczych piśmie, resort rolnictwa zaznacza, że w związku z epidemią koronawirusa sytuacja na rynkach rolnych jest bardzo dynamiczna. Gwałtowne zmiany cen wielu produktów rolnych są zaś pod silną presją zjawisk rynkowych powiązanych z pandemią, takich jak np. spadek cen ropy naftowej, który bezpośrednio wpływa na sytuację na rynku zbóż i roślin oleistych. Resort przekazał jednak sprawę do zbadania przez UOKiK i zapowiada, że będzie na bieżąco monitorował sytuację.

„Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji rynkowej średnia cena zakupu rzepaku w Polsce w marcu br. wyniosła 1695 zł/t i była porównywalna do ceny z lutego br. oraz o 3,4 proc. wyższa niż przed rokiem, ale o ok. 10 proc. niższa, niż w marcu 2017 roku. Natomiast w dniach 6-12 kwietnia br. rzepak kosztował 1714 zł/t, tj. o ponad 1% więcej, niż wynosiła średnia cena w marcu br. i o ok. 6,3 proc. więcej, niż przed rokiem.

Średnia cena sprzedaży śruty rzepakowej w marcu 2020 r. wyniosła 906 zł/tonę i w porównaniu do średniej ceny z marca 2019 roku była niższa o ponad 6 proc., jednak o prawie 7 proc. wyższa, niż 2 lata temu. Natomiast od stycznia 2020 r. śruta rzepakowa podrożała o 9,3 proc. W okresie 6-12 kwietnia 2020 r. cena śruty rzepakowej wyniosła 925 zł/tonę i była niższa niż tydzień wcześniej o 4 proc. i niższa o 2,9 proc. niż przed rokiem. Śruta rzepakowa znacząco podrożała w drugiej połowie marca br., wzrost ceny wyniósł 7 proc. Odnośnie do cen śruty sojowej, w porcie w Gdyni w dniu 20.04.2020 kosztowała ona 1661 PLN/t, tj. o 1,3 proc. mniej, niż tydzień wcześniej i o 5,6 proc. mniej, niż miesiąc wcześniej.

Po wybuchu epidemii śruta sojowa najdroższa była na przełomie marca i kwietnia br. (1805 -1855 PLN/t), od tego czasu obserwuje się spadki cen. Podobne do obecnych ceny śruty sojowej odnotowywano ostatnio 2 lata temu. Czynniki, które przyczyniły się do wzrostu cen to m.in.: zwiększony popyt ze strony krajów deficytowych w reakcji na wybuch pandemii, opóźnienia w załadunku statków w Ameryce Południowej, osłabienie PLN względem USD. Sygnały z rynku wskazują na to, że sytuacja cenowa na rynku śruty sojowej powinna w najbliższych tygodniach się ustabilizować” – czytamy w odpowiedzi resortu opublikowanej przez KRIR.